POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z korzystaniem z serwisu jeszburger.pl,BiM Baron s.c. jako Administrator zbiera Twojedane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych przez serwis jeszburger.pl.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy na realizację usług oferowanych na stronie jeszburger.pl, w tym: złożenia zamówienia czy skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie jest konieczne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam utworzenie i prowadzenie Twojego konta użytkownika, zrealizowanie Twojego zamówienia lub uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, skargę lub sugestię z formularza kontaktowego.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

W zależności od tego z jakich usług korzystasz przetwarzamy Twoje następujące dane:
1.    Zamówienia – Przy składaniu zamówienia przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, telefon, treść zamówienia, dane dotyczące płatności oraz komentarze. Z uwagi na fakt, że wyżej wymienione dane osobowe są niezbędne do realizacji Twojego zamówienia i tym samym łączącej nas umowy, stanowi to podstawę prawną samą w sobie według definicji zawartej w RODO (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
2.    kontakt – Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwa formularza kontaktowego znajdującego się na stronie przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt ich niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
3.    marketing – w celach marketingowych będziemy wykorzystywać Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, którą możesz w każdej chwili cofnąć (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);


Ile przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je przetwarzamy. Dlatego jeżeli masz konto na naszej stronie internetowej, Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z posiadanego u nas konta. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych do momentu cofnięcia udzielonej na to zgody. Dodatkowo Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo jak wymagać będzie tego realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. Każdy z wyżej wskazanych terminów może zostać przedłużony stosownie do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbiera Administrator oraz do uzyskania ich kopii. Maszrównież prawo do złożenia wniosku o poprawienie, ograniczenie przetwarzania lub usunięcie swoich danych osobowych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w każdej chwili możesz ją wycofać zgłaszając sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu. Dodatkowo w sytuacji, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe nie będą przez nas udostępniane innym osobom trzecim, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa.

Wiek

aby skorzystać z usług oferowanych przez jeszburger.pl musisz mieć ukończone 16 lat.